Spreekvaart logopedie is te bereiken op 0186-680176
Spreekvaart is opgericht door Monique Meulenkamp en Gertrude Punt-Stoopendaal. Spreekvaart logopedie is een allround logopediepraktijk gevestigd in de Hoeksche Waard in Numansdorp, Klaaswaal, Zuid-Beijerland, Maasdam, Strijen, s’ Gravendeel en Westmaas. Wij behandelen kinderen en volwassenen met problemen op het gebied van van stem-, spraak- taal- en gehoor. Om u en/ of uw kind zo optimaal mogelijk te begeleiden vinden wij het heel belangrijk om intensief samen te werken met bijvoorbeeld de verwijzende instantie en/of de school.

Onze praktijk is aangesloten bij het Logopedisten Collectief Hoeksche Waard. Vanuit dit samenwerkingsverband verzorgen wij, onder andere, de logopedische screening van groep twee leerlingen in het basisonderwijs. Mocht u vragen hebben of wilt u uw kind of uzelf aanmelden voor logopedie dan kunt u contact met ons opnemen.

blog img
OVER ONS

Spreekvaart logopedie is ontstaan uit een samenvoeging van diverse logopediepraktijken in de Hoeksche Waard. Door het bundelen van onze kwaliteiten staan we samen garant voor een optimale zorg voor onze clienten. Onze logopedisten werken al jaren binnen de Hoeksche Waard, zij zijn voor velen een vertrouwd gezicht. Dankzij de samenvoeging kunnen wij beschikken over de specialistische kennis van onze logopedisten.

Onze specialismen zijn:
- eet-en drinkproblematiek bij (jonge) kinderen en volwassenen
- logopedie bij afwijkende mondgewoonten (OMFT)
- het behandelen van articulatiestoornissen, mbv de PROMPT techniek
- behandeling van dyslexie (Ernstige Enkelvoudige Dyslexie)
- manuele facilitatie bij stemproblemen
- sensorische integratie therapie
- logopedie bij kinderen met het syndroom van Down
- logopedie bij neurologische stoornissen, zoals MS en Parkinson
(we zijn aangesloten bij ParkinsonNet)

Daarnaast zijn Monique en Gertrude de oprichters van Studievaart B.V. Hier kunt u terecht voor huiswerkbegeleiding, individuele bijles, een curus Leren Leren of individuele taaltrajecten. Wees welkom voor meer informatie op www.studievaart.nl

about img 1

VAKGEBIEDEN

Mondgewoonten

Bij alle handelingen die met de mond worden verricht zoals bijvoorbeeld kauwen, slikken en praten zijn veel spieren betrokken o.a. kauw- en tongspieren. Bij verkeerd gebruik hiervan kan de stand van het gebit (ook na orthodontische behandeling) negatief beïnvloed worden. Het kan ook leiden tot een onduidelijke uitspraak zoals bv. slissen. De oorzaak van problemen in de mond gewoonten kunnen zijn; duimen, vinger zuigen, speenzuigen en open mondgedrag.


Stem

De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Klankkleur, luidheid en toonhoogte worden beïnvloed door de vorm en grote van het stemapparaat ( de larynx) maar ook door de manier waarop de stem gebruikt wordt.

- Heesheid/schorheid
- Wegvallen van de stem
- Keelschrapen en kuchen
- Wanneer het spreken inspanning kost

Bovenstaande klachten duiden vaak op een niet optimaal gebruik van de stem. De KNO-arts kan precies zien hoe de stembanden trillen en sluiten en of er iets met de stembanden aan de hand is. Soms is een operatie noodzakelijk, bijvoorbeeld bij een cyste op de stembanden, maar vaak kan logopedie uitkomst bieden.
Spraak- en taalontwikkeling

Men spreekt van een vertraagde spraak- en taalontwikkeling wanneer een jong kind in zijn spraak en taal duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder. Het spreekt in onvolledige, kromme zinnen; het spreken is minder goed verstaanbaar en soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt. Een vertraagde spraak- en taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid of een algehele achterstand. Maar het komt vaak voor dat het kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.

Een vertraging in de spraak- en taalontwikkeling geeft problemen, het kind wordt door de omgeving niet begrepen omdat het zich niet goed kan uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden. Het kind kan opstandig en driftig worden omdat het niet begrepen wordt of het kan zich steeds meer terugtrekken. Wanneer een kindje ouder wordt kan ook het leren op school moeizamer verlopen.

Heeft u twijfels over de taalontwikkeling van uw kind? Dan kunt u de vragenlijst van de SNEL test invullen. Doe de test!


Stotteren

Stotteren is een spraakstoornis waarbij het vloeiende verloop van de spraak gestoord is. Klanken of lettergrepen worden herhaald of verlengd. Soms worden klanken er met veel spanning uitgeperst. Daarnaast kunnen bij het stotteren begeleidende symptomen voorkomen. Voorbeelden zijn meebewegingen in het gezicht en van lichaamsdelen, verstoring van de adem, transpireren en spanning. Naast deze zichtbare en hoorbare symptomen zijn er ook verborgen symptomen zoals het vermijden van situaties, bepaalde woorden of klanken omzeilen, gebrek aan zelfvertrouwen en angst om te spreken. Stotteren kan de communicatie ernstig verstoren.
about img 2

about img 1

Afasie/dysarthrie

Een afasie ontstaat vaak door een hersenbloeding of een herseninfarct. Er kunnen problemen zijn met het spreken, het lezen, het schrijven en het begrijpen van taal. Een dysartrie is een spraakstoornis die kan ontstaan na een beschadiging in de hersenen door bijvoorbeeld een hersenbloeding of herseninfarct. Ook kan een dysartrie ontstaan door een hersentumor, spierziekten of neurologische aandoeningen.. Het duidelijk verstaanbaar spreken wordt moeilijk en kost veel energie. Door een afasie en/of dysartrie ontstaan grote problemen in de communicatie.


Slechthorendheid

Communiceren is een combinatie van spreken en luisteren. Die twee functies horen bij elkaar. Soms is er sprake van tijdelijke slechthorendheid, bijvoorbeeld als een kind veel last heeft van oorontsteking, er kan ook sprake zijn van een aangeboren gehoorverlies. Als een kind slecht hoort zal dit invloed hebben op het verloop van de spraak- taalontwikkeling. Als gehoorproblemen op latere leeftijd ontstaan bijvoorbeeld ouderdomsslechthorendheid of slechthorendheid ten gevolge van harde muziek/ lawaai, kunnen er problemen optreden met het duidelijk spreken maar ook met het spraakverstaan. Spraakafzien kan helpen om de communicatie te verbeteren.


Slikstoornissen

Bij heel jonge kinderen kunnen er problemen zijn bij zuigen, slikken en kauwen. Dit valt onder pre-verbale logopedie. Ook bij ouderen kunnen stoornissen in de mond ontstaan, bijvoorbeeld door een beroerte, kracht verlies bij COPD, MS of de ziekte van Alzheimer. Slikstoornissen kunnen grote invloed hebben op de gezondheid, het sociale leven en de kwaliteit van leven.


Hyperventilatie

Bij hyperventilatie is de ademhaling dieper en sneller dan gebruikelijk, daardoor verandert het koolstofdioxideniveau in het bloed waardoor er onder andere klachten kunnen ontstaan als, benauwdheid, duizeligheid, misselijkheid, tintelingen in de handen of rond de mond, steken op de borst en kramp. Vaak spelen gevoelens van onzekerheid, angst en stress mee.


Lees- en spellingsproblemen

Vaak komen de problemen met lezen en schrijven voort uit het niet beheersen van bepaalde vaardigheden (auditieve deelvaardigheden) . Kinderen leren in groep 2 o.a. het “hakken & plakken” van woordjes zodat ze bekend raken met het fenomeen letters en klanken waardoor ze in groep 3 verder kunnen met leren lezen en schrijven. Als de auditieve deelvaardigheden niet goed beheerst worden zullen ze in groep 2 vaak al moeite hebben met hakken en plakken waardoor de basis voor het leren lezen en schrijven niet goed gelegd wordt. Logopedie kan kinderen vanaf halverwege groep 2 helpen om het lees- en schrijfproces te bevorderen .


Dyslexie

Daarnaast kan er, als er ernstige enkelvoudige dyslexie bij het kind is geconstateerd, een vergoed dyslexietraject bij ons de praktijk worden gestart zodat het kind doelgericht op zijn of haar problemen geholpen wordt. Voor meer informatie over dyslexie, kunt u kijken op de website.


about img 2
 

COGMED

Monique Meulenkamp is sinds 2012 werkzaam als gekwalificeerd Cogmed Coach. Cogmed WerkgeheugenTraining is een internationaal wetenschappelijk bewezen effectieve methode om kinderen, adolecenten en volwassenen te helpen bij het verbeteren van hun concentratie.

Het programma is gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek en kan thuis worden gedaan met begeleiding op afstand door de erkende Cogmed Coach. Evidentie voor de effectiviteit is gevonden bij AD(H)D, werkgeheugenproblemen bij leermoeilijkheden, herstel na CVA en herstel na chemokuur.

De complete methode omvat:
- Intakegesprek
- 5 weken thuis trainen met wekelijks telefonische evaluatiegesprekken
- Toegang tot het werkgeheugen programma via Cogmed Training Web
- De Cogmed Coach houdt via internet elk detail van de training in de gaten om u zodoende bij te staan met adviezen op maat
- 6 maanden na afronding van het programma een follow-up gesprek
- Eindevaluatie
- Verlengde minitrainingen

Verbetering bij kinderen
Ouders en leraren merken een verbetering in het kunnen onthouden van opdrachten, zelfstandig werken, sociale vaardigheden en het nemen van initiatieven. Voor meer informatie over de Cogmed WerkgeheugenTraingen kunt u terecht op de website www.cogmed.nl

Gratis kennismaking
Ervaar de Cogmed Werkgeheugen Training op www.training.cogmed.com daar kunt u inloggen voor demonstratieversies van de Cogmed RM (7-17 jaar) en QM (volwassenen en ouderen).

U kunt inloggen op:
www.training.cogmed.com
Gebruikersnaam:Test
Wachtwoord: Test44

Kosten
De kosten voor het volgen van de volledige training (inclusief intake, evaluatie en follow-up) bedragen € 795,-
TARIEVEN

De praktijk heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.
De logopedische zorg voor kinderen onder de 18 jaar wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraar en valt dus niet onder het eigen risico.

Bij verhindering dient u 24 uur van te voren de afspraak te annuleren, om kosten voor de besproken tijd te vermijden. Bij afbellen op de dag zelf of bij het niet komen van de afspraak zijn wij genoodzaakt het tarief bij uzelf in rekening te brengen. Deze nota kunt u niet indienen bij uw verzekeringsmaatschappij!

Zorgverzekeraars
De praktijk is bij alle zorgverzekeraars in Nederland aangesloten. De rekening wordt rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Ook voor 2018 heeft de praktijk contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars hanteren verschillende tarieven voor logopedie. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen hoe hoog het tarief is dat zij vergoeden en eventueel verrekenen met uw eigen risico. Dit tarief ligt nooit boven het door de Nza vastgestelde maximumtarief.


"COMMUNICEREN IS ALLES. DAAROM LOGOPEDIE!"
Hoofdvestiging

Zorgcentrum "Het Zandpad"
Burgemeester de Zeeuwstraat 22c
3281 AJ NUMANSDORP

Alle praktijken zijn te bereiken op
Tel. 0186-680176
E-mail info@spreekvaart.nl

Nevenvestigingen

Huisartsenpost "'t Hellegat"
Kerkstraat 26
3286 AK Klaaswaal

CBS de Vliet
Berkenlaan 16
3286 XC Klaaswaal

OBS de Blieken
Klaverbladstraat 1
3286 VR Klaaswaal

OBS de Eendragt
Johan Berkstraat 31
3284 XD Zuid-Beijerland

OBS de Pijler
Fazant 1
3299 BS Maasdam

Nevenvestigingen

Wiedewei
Merwedestraat 58
3299 XD Maasdam

Gezondheidscentrum Strijen
Molenstraat 19B
3291 EE Strijen

CBS de Parel
Leeuwerikstraat 5
3291 XJ Strijen

Vestiging ‘s-Gravendeel
Bolkafstraat 3a
3295 TA ‘s-Gravendeel

CBS de Bouwsteen
Vlasakker 3
3295 SH ‘s-Gravendeel

CBS de Weerklank/OBS de Vlashoek
Beatrixlaan 2a
3273 AB Westmaas